Portret Ignacego Potockiego


pastel, papier, płótno, owal, 60 x 49 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie