Portret Ignacego Potockiego

ok. 1792
olej, płótno, 155 x 109 cm

ostatni właściciel: Muzeum Narodowe, Warszawa

zaginiony 1939-1945