Pękalski, Leonard
ur. 1896 Grojec, zm. 1944 Warszawa (rozstrzelany)

Malarz, pedagog, członek ugrupowania Pryzmat. Studia artystyczne odbywał w warszawskiej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa pod kierunkiem E.Trojanowskiego w 1913-18. W 1925 przebywał w Paryżu, a w 1928 we Włoszech. W tym roku podjął pracę pedagogiczną w warszawskiej ASP. Od 1930 był członkiem Pryzmatu. Malował pejzaże, martwe natury, kompozycje figuralne. Na twórczość jego wpłynął niewątpliwie klasycyzm F.Sz.Kowarskiego, z którym zetknął się i współdziałał na początku lat dwudziestych. Dążność do monumentalizacji obrazu sztalugowego i wartości nie tyle kolorystyczne, co rozplanowanie całości, rytmizowanie elementów oraz tendencje syntetyzujące formę były zasadniczymi cechami jego prac. Wartości te dochodziły do głosu w pełni zwłaszcza w malarstwie ściennym, w którym się specjalizował. Wykonał malowidła na Wawelu, Rynku Staromiejskim w Warszawie, w kapliczce na statku "Batory". W końcu lat trzydziestych pojawiły się w jego dorobku również prace typu realistycznego, odrzucające całkowicie deformację, o szlachetnej, harmonijnej i spokojnej kolorystyce.