Wieszanie zdrajców in effige w czasie insurekcji w Warszawie w 1794

po 1794