Model świata i społeczeństwa gdańskiego

część środkowa     olej na drewnie ok. 1600      Muzeum Narodowe w Poznaniu