Wawel


olej, p³ótno, 91 x 120 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie