Pogrzeb

1918-23
olej, p³ótno, 83 x 97 cm

Muzeum Narodowe we Wroc³awiu