Menkes, Zygmunt
ur. 1896 Lwów

Malarz. Studia artystyczne rozpoczął we Lwowie zajmując się równocześnie restauracją kościołów na prowincji. W 1918 studiował na ASP w Krakowie, w 1922 przebywał w Berlinie, gdzie zetknął się m.i. z Archipenką, w roku następnym wyjechał do Paryża. W 1925 osiadł we Francji. Od tego roku datuje się jego udział w Salonach Jesiennym i Niezależnych. Wystawiał również wiele w licznych galeriach Paryża, również w Stanach Zjednoczonych, gdzie zamieszkał w czasie II wojny światowej przenosząc się z Paryża do Woodstock. Twórczość swoją rozpoczął w Paryżu właściwie od nowa, odrzucając dotychczasowe doświadczenia i tradycje a przyjmując wzory nowoczesnej sztuki francuskiej. Początkowo w jego kompozycjach utrzymanych w jednolitym jasnobrązowym tonie znaczną rolę grała ekspresyjna, dopowiadająca je, linia. Z czasem ten swoisty linearyzm ustąpił komponowaniu jedynie plamą barwną przy bardziej zróżnicowanej palecie, a charakter prac pozwala określać je mianem umiarkowanego fowizmu.