Zaprowa-
dzenie chrześci-
jaństwa w Polsce, z cyklu "Dzieje cywilizacji w Polsce"

188-1889