Władysław Łokietek zrywający układy z Krzyżakami w Brześciu Kujawskim

1879
Muzeum Narodowe w Warszawie