Zawieszenie dzwonu Zygmunta na wieży katedry w roku 1521 w Krakowie

olej, deska, 94 x 189 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie