Rejtan

1866
olej, p³ótno, 282 x 487 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie