Portret Józefa Maksymiliana Ossolińskiego

olej, płótno, 43 x 32,5 cm
Lwowska Galeria Obrazów