Zwiastowanie

ok. 1600
olej, płótno

prałatówka przy kościele Mariackim w Krakowie