Marczyński, Adam
ur. Kraków 1908

Malarz, grafik, scenograf, pedagog, członek Grupy Krakowskiej. Studiował w 1929-36 w krakowskiej ASP pod kierunkiem W.Jarockiego i I.Pieńkowskiego. W tym też czasie odbywał podróże do Francji i Hiszpanii. Od 1933 brał czynny udział w wystawach. Był profesorem ASP w Krakowie. Początkowo tworzył martwe natury, pejzaże i studia portretowe pod wpływem kubizmu syntetycznego, oscylując stopniowo coraz bardziej w kierunku abstrakcji. W okresie powojennym malował przez pewien czas geometryzowane, nawiązujące do koloryzmu kompozycje figuralne, wnętrza oraz pejzaże, by ostatecznie zwrócić się ku abstrakcji. Rozbudowywał swój warsztat o nowe środki i metody techniczne. W ostatnich latach porzucił tworzenie obrazu iluzji na rzecz obrazu-przedmiotu. Tworzył collages z różnorodnych materiałów (m.i. opalone deski i blachy) czy też zamknięte i otwarte układy reliefowe oraz assemblages: działającą kompozycję przestrzenną z elementami ruchomymi, wpływającymi na zmianę kąta padania światła, a co za tym idzie na zmianę natężenia barwy.