Mackiewicz, Konstanty
ur. 1894 Brześć nad Bugiem

Malarz, scenograf, członek ugrupowań Rytm i Start. Studia artystyczne odbywał do 1922 w moskiewskiej Wyższej Szkole Malarstwa, Rzeźby i Architektury w pracowni W.Kandinsky'ego, kontynuował je następnie w Odessie. W latach dwudziestych pracował jako dekorator teatralny w Moskwie, Odessie i Lwowie. Przeniósł się następnie do Łodzi. Skoncentrowane w tym mieście tendencje awangardowe bliskie były wówczas jego zainteresowaniom i odbiły się wyraźnie w jego sztuce. Jego prace reprezentowały tzw. kuboformizm, zbliżały się do puryzmu. Komponowane były na zasadach kubistycznych z właściwą temu kierunkowi paletą barw. Późniejsze realizacje miały budowę mniej rygorystyczną. Charakteryzował je swoisty brak "wykończenia" obrazu, pozorna szarość, mglistość i nie efektowność powierzchni płótna jakby ze śladami wycierania zabrudzonego pędzla. Nieobce też były artyście zasady impresjonizmu i postimpresjonizmu, którymi posługiwał się malując motywy francuskiego krajobrazu i architektury. Po wojnie malował widoki ulic oraz wielkich rozmiarów kompozycje przedstawiające pejzaż polskiej wsi i pracę na roli. Stworzył cykl związany z przeżyciami wojennymi, będący protestem przeciwko wojnie i jej okrucieństwom.