Łunkiewicz-Rogoyska Maria Ewa
ur. 1894 Kudrynce na Podolu, zm. 1967 Warszawa

Malarka, członkini grupy Plastycy Nowocześni i Bloku Zawodowych Artystów Plastyków. Studia artystyczne odbywała w latach 1921-24 w Ecole Nationale des Arts Decoratifs w Paryżu. Po powrocie z Francji zamieszkała w Warszawie. Brała czynny udział w życiu artystycznym, uczestniczyła w wielu wystawach w kraju i za granicą. W 1931 miała pierwszą indywidualną wystawę w Salonie Sztuki Cz.Garlińskiego w Warszawie. Od początku swej działalności, tak w kraju jak i za granicą, pozostawała w ścisłych kontaktach z kręgami awangardy artystycznej. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych jej prace wykazywały bardzo wyraźny wpływ puryzmu Ozenfanta i Jeannereta, który uprawiała właściwie jako jedyna w tym czasie w kraju. Punktem wyjścia jej twórczości nie był przedmiot spotykany w rzeczywistości, ale zaistniały już wcześniej jako fakt malarski. Korzystała też z doświadczeń kubizmu, a w latach powojennych tworzyła kompozycje abstrakcyjne, charakteryzujące się wysmakowaną, choć nie estetyzującą, harmonią barwną. Cały dorobek malarski artystki świadczy o jej nastawieniu raczej analitycznym i intelektualnym niż wrażeniowym czy emocjonalnym.