Lubieniecki,Krzysztof

Obraz zaginiony podczas II wojny światowej: