Lewicki, Leopold
ur. 1908 Burdiakowce, zm. 1973 Lwów

Malarz, grafik, członek i najbardziej radykalny malarz Grupy Krakowskiej. Studia artystyczne odbywał w krakowskiej ASP w pracowni J.Wojnarskiego. Wystawiał od 1932 uczestnicząc w pokazach Grupy Plastyków Nowoczesnych oraz Grupy Krakowskiej w Krakowie i Warszawie. W 1936 zamieszkał we Lwowie biorąc żywy udział w wystawach organizowanych w tym mieście. Był jednym z inicjatorów założenia Grupy Krakowskiej skupiającej plastyków o radykalnych poglądach społeczno-politycznych i artystycznych. Członkowie Grupy dążyli do nowoczesnej formy różnymi drogami. W ich pracach ujawniały się tendencje abstrakcyjne, ekspresjonistyczne i surrealistyczne. 0 jego twórczości pisał L.Chwistek: "prawdziwa, prosta i brutalna sztuka, prymityw najszczerszego gatunku, wyrastający z naszej czarnej, rzeczywiście płodnej ziemi". Po 1936 tworzył nową koncepcję malarską, do której inspirację czerpał ze sztuki P.Klee i G.Grosza.