Opera paryska w nocy

1892-1893
olej, p³ótno
75 x 84 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie