Portret Salomei Bécu

olej, p³ótno, 64 x 51,5 cm

ostatni w³a¶ciciel: Muzeum Narodowe, Warszawa

zaginiony 1939-1945