Portret Jarosława Potockiego

olej, płótno, 57 x 47 cm

ostatni właściciel: Muzeum Narodowe, Warszawa

zaginiony 1939-1945