Portret Joachima Chreptowicza

pastel
zbiory Rajnolda Przezdzieckiego 1939

(zaginiony w 1944 r.)