Krzyżanowski Władysław
ur. 1889 Lwów, zm. ok. 1973 Edynburg (Szkocja)

Malarz, członek Cechu Artystów Plastyków Jednoróg, Związku Dziesięciu Artystów Plastyków, grup Awangarda i Nowa Generacja oraz ZZAP. Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem J.Pankiewicza, a następnie w Paryżu. Po powrocie do kraju w 1925 włączył się bardzo aktywnie w nurt życia artystycznego, zwłaszcza Lwowa i Krakowa, uczestniczył corocznie w wielu wystawach. Był wiernym i stałym członkiem Jednorogu, którego dewiza brzmiała: "Od pracy przez pracę do pracy", a założeniem było traktowanie sztuki jako rzemiosła, uprawianie czystego malarstwa, skłaniającego się w ogólnych założeniach ku postimpresjonistycznej sztuce francuskiej. Malował martwe natury, pejzaże i studia figuralne. W jego obrazach istotną rolę odgrywał w kolor, silne kontrasty barwne i urozmaicona chropawa faktura uzyskiwana za pomocą szpachli.