Pejza┐ z pomorza

olej, p│ˇtno, 74 x 59 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie