Krauze, Jerzy Ryszard (Krause)
ur. 1903 Warszawa

Malarz. Po ukończeniu 5 klas szkoły kupieckiej i rocznym kursie handlowym w Warszawie, był w latach 1928-29 studentem nadzwyczajnym krakowskiej ASP. Kształcił się tam pod kierunkiem W.Jarockiego, F.Pautscha i F.Kowarskiego. Związał się następnie z łódzkim środowiskiem artystycznym, był przez pewien czas współredaktorem kwartalnika "Forma", który ukazywał się w latach 1933-38. Po II wojnie światowej osiadł w Australii. Był gorliwym wyznawcą teorii W.Strzemińskiego, autorem prac unistycznych.