Kramsztyk, Roman
ur. 1885 Warszawa, zm. 1942 Warszawa (zginął w getcie)

Malarz, grafik, członek ugrupowań Grupa Pięciu i Rytm. Studia artystyczne odbywał w ASP w Krakowie w latach 1903-04 u J.Mehoffera, a następnie w Berlinie i Paryżu, dokąd przybył w 1911. I wojnę światową przeżył w Krakowie, wrócił później do Paryża, skąd przyjeżdżał na miesiące letnie do Warszawy. Podróżował również do Hiszpanii. Debiutował w Zachęcie warszawskiej w 1909, w 1912 uczestniczył w wystawie berlińskiej Secesji, a w 1913 miał pierwszą dużą (70 obrazów) wystawę indywidualną w Krakowie. Był od tej pory częstym uczestnikiem ekspozycji krajowych i zagranicznych. Malował martwe natury, pejzaże, portrety. Ostatnie prace powstały podczas okupacji. Cykl rysunków, przeważnie wykonywanych sangwiną, stanowi wstrząsający dokument tragedii warszawskiego getta, w którym zginął ich autor.