Kober, Marcin
ur. ok. 1550 Wrocław, zm. przed 1598

Był malarzem cechowym, odbył po Niemczech wędrówkę czeladniczą. W 1583 przybył do Polski i został malarzem nadwornym Stefana Batorego. Po śmierci króla wrócił do Wrocławia, skąd wyjechał na dwór Rudolfa II do Pragi. Cesarz uwolnił go od ustaw cechowych. W 1590 był ponownie w Polsce i pracował w Krakowie i Warszawie jako malarz Zygmunta III Wazy. Jeździł do Grazu malować portrety na dworze arcyksięcia Ferdynanda. Jego portrety królewskie zyskały wielką popularność i miały wpływ na ukształtowanie się ikonografii monarszych wizerunków.