Jarema, Maria
ur. 1908 Stary Sambór, zm. 1958 Kraków

Rzeźbiarka, malarka, scenografka, członkini Grupy Krakowskiej. Studia artystyczne odbywała w latach1929-35 w krakowskiej ASP w pracowni X.Dunikowskiego. Jeszcze w okresie studiów związała się z Grupą Krakowską, skupiającą awangardowych plastyków o radykalnych poglądach artystycznych i społecznych. Uczestniczyła w wystawach Grupy oraz ZZPAP prezentując początkowo rzeźby, a od 1938 obrazy. Równocześnie współpracowała jako scenografka i aktorka z teatrem Cricot, założonym przez jej brata, Józefa Jaremę, oraz z teatrzykiem kukiełkowym Adama Polewki, który wystawiał szopki polityczne w środowisku robotniczym. W 1937 wyjechała na kilkumiesięczne studia do Paryża. W okresie powojennym brała czynny udział w życiu politycznym i artystycznym krakowskiego środowiska plastycznego. Wiele wystawiała w kraju i za granicą (m.i. na XXIX Biennale w Wenecji), uczestniczyła w konkursach scenograficznych i rzeźbiarskich, współpracowała z teatrem "Cricot 2" Tadeusza Kantora. Lata pięćdziesiąte stanowiły apogeum rozwoju jej twórczości malarskiej. Powstały wówczas cykle monotypii Głowy, Wyrazy, Rytmy, Filtry i Penetracje.