Cztery lokomotywy

1931
olej, p³ótno, 61 x 50 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie