Hiller, Karol
ur. 1891 Łódź, zm. 1939
zginął rozstrzelany w lasach lucmierskich pod Łodzią

Malarz, grafik, publicysta, działacz społeczny, członek ugrupowania Start oraz ZZPAP i ZZAP. Ukończył Rękodzielniczo-Przemysłową Szkołę w Łodzi, w latach 1910-12 studiował chemię w Wyższej Szkole Technicznej w Darmstadt, a następnie w Instytucie Politechnicznym w Warszawie. W 1916 rozpoczął studia artystyczne w ASP w Kijowie pod kierunkiem M.Bojczuka, malarza bizantynisty. Interesował się technikami malarskimi, badał dawne przepisy w archiwum Ławry Pieczerskiej, co wykorzystał później stosując temperę ikonową w swoich pracach. Lata Rewolucji Październikowej przeżył w Kijowie, pełniąc tam prawdopodobnie funkcję komisarza ludowego. W 1921 powrócił do kraju i osiadł na stałe w Łodzi, gdzie prowadził aktywną działalność artystyczną i społeczną. W jego pracach znajdowała oddźwięk jego irracjonalna koncepcja rzeczywistości, a często również akcentowanie biologicznych wartości życia. Podejmował także tematykę nowoczesnego przemysłowego miasta i pracy robotnika, tworząc kompozycje, w których postać ludzka uzupełniona była elementami maszyn, czy też obrazy będące precyzyjnymi, metalicznie lśniącymi konstrukcjami, przypominającymi przekroje silników.  Był również autorem malowideł ściennych i witraży, przeprowadzał eksperymenty z wynalezioną przez siebie techniką heliografiki. Współpracował z wydawnictwem "Renesans", współredagował czasopismo ZZPAP w Łodzi "Forma", na łamach którego ogłosił szereg artykułów programowo-teoretycznych oraz analitycznych, przedstawiając w nich swój artystyczny światopogląd.