Gryglewski, Aleksander
 
        

Obrazy zaginione podczas II wojny światowej: