Zima w małym miasteczku

1872
olej, płótno, 76 x 128 cm

ostatni właściciel: Muzeum Narodowe, Kraków

zaginiony 1939-1945