Adiutant sztabowy z roku 1831


1870
olej

Muzeum Narodowe w Warszawie