Patrol powstańczy

1872-1873           Muzeum Narodowe w Warszawie