Wyjazd na polowanie I

1871                Muzeum Narodowe w Poznaniu