Łódź na brzegu morza

olej, tektura, 16,2 x 24 cm

ostatni właściciel: Muzeum Narodowe, Warszawa

zaginiony 1939-1945