Żydówka sprzedająca owoce

1880
olej, płótno, 65 x 43,5 cm

ostatni właściciel: K. Sobańska, Warszawa

zaginiony 1939-1945