Szkic kompozycji

olej, deska, 42 x 29,3 cm
Lwowska Galeria Obrazˇw