Droga w Bronowicach

ok. 1895

Muzeum Narodowe w Krakowie