Powi¶le

ok. 1883
olej , p³ótno
64,2 x 47,8 cm

Muzeum Narodowe w Krakowie