Studium do"Altany"

ok. 1876
olej, p³ótno

Muzeum Narodowe w Warszawie