Strumień zim± 

olej, płótno, 58 x 69 cm

ostatni wła¶ciciel: Muzeum ¦l±skie, Katowice

zaginiony 1939-1945