Feuerring, Maksymilian
ur. 1896 Lwów

Malarz, publicysta, członek Związku Artystów Polskich we Francji, Societe "Paris Moderne", Societe des Peintres et Sculpteurs Professionels, Societe des Artistes Independents, Societe de Vrais Independents. Studiował w Kunstschule w Berlinie oraz w Rzymie u Rossiego, Coromaldiego i Zuccardi, a następnie osiadł w Paryżu. Tu w 1927 nastąpił zasadniczy przełom w jego sztuce. Artysta zaczął tworzyć w duchu gwałtownego ekspresjonizmu. Ok. 1930 ewoluował w kierunku koloryzmu, nie pozbawionego jednak ekspresyjności w mocnej grze zwalczających się kolorów. W 1934 w komentarzu zamieszczonym w katalogu wystawy stwierdził, iż na drodze poszukiwań twórczych doszedł "poprzez problem koloru i jego różniczkowanie, do dzisiejszej problematyki uzgodnienia formy z kolorem i nadania im równorzędnych wartości w budowie obrazu". Poza udziałem w wystawach we Francji, wystawiał również w kraju: we Lwowie, Poznaniu i Warszawie. Współpracował z krakowskim Głosem Plastyków, w którym opublikował m. i. artykuł Abstrakcyjność a tematowość pod kątem sztuki dla mas. Problematyka kolorystyczna zaś doszła do głosu w jego rozważaniach poświęconych twórczości Pierre Bonnarda, a ogłoszonych drukiem w Paryżu w 1 numerze "Kultury" z 1949 r.