Dolabella, Tomasz
ur. ok. 1570 Belluno, zm. 1650 Kraków

Artystę sprowadził do Polski Zygmunt III. Dla niego a następnie dla Władysława IV namalował wiele obrazów. Były to portrety i epizody z wojen. Po przeniesieniu stolicy do Warszawy pracował dla krakowskich kościołów. Stworzył cykl obrazów do kościoła Dominikanów. Jego umiejętności kształtowały się w kręgu malarstwa weneckiego. Tam nauczył się operowania kolorem i światłocieniem, reżyserii tłumnych scen, oddawania ruchu. Wiedzę tą początkowo wykorzystywał w pracy w Polsce. Z biegiem lat, odcięty od twórczych źródeł, przystosowywał się coraz bardziej do miejscowego gustu i przyswajał sobie specyficzne polskie cechy baroku.

Obraz zaginiony podczas II wojny światowej: