Dadlez, Paweł
ur. 1904, zm. 1940 Rawa Ruska

Malarz, grafik, pedagog. Studia artystyczne odbywał u W.Jarockiego i J.Wojnarskiego w krakowskiej ASP w latach 1922-27 oraz w paryskiej filii tej uczelni pod kierunkiem J.Pankiewicza w latach 1928-29.Następnie  przebywał we Włoszech, a w 1931 powrócił do Krakowa i rozpoczął pracę asystenta przy katedrze rysunku wieczornego w swej macierzystej Akademii. W 1938 został profesorem rysunku ogólnego i rysunku dla rzeźbiarzy. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 i dostał się do niewoli niemieckiej. Zmarł w maju 1940 w pociągu wiozącym go z obozu jenieckiego do kraju. Dominującą cechą jego twórczości jest realizm pojęty w duchu akademickim, przywodzący na myśl Holendrów, a niekiedy Chardina. W tym stylu utrzymana jest kompozycja Śniadanie i obraz W kuchni. Malował również martwe natury złożone z niewyszukanych i pospolitych przedmiotów codziennego użytku. W ostatnim okresie twórczości zaczął korzystać z doświadczeń współczesnego koloryzmu. Nieraz motywy swych dawniejszych prac przenosił w nową gamę barwną. Przedwczesna śmierć nie pozwoliła mu rozwinąć i jasno określić kolorystycznych możliwości.