Zaśnięcie Marii

ok. 1508
tempera na drewnie
tryptyk

kościół farny w Bodzentynie