Cybis, Jan
ur. 1897 Wróblin, zm. 1972 Warszawa

Malarz, publicysta i krytyk artystyczny, tłumacz, członek i założyciel Komitetu Paryskiego. Studiował w Akademii Sztuki i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu w latach 1920-21 oraz krakowskiej ASP pod kierunkiem J.Pankiewicza od 1921 do 1924. W 1924 roku wyjechał z kapistami do Paryża, gdzie studiowali oni malarstwo początkowo w kontakcie z Józefem Pankiewiczem i filią krakowskiej Akademii, później już zupełnie samodzielnie. W 1930 odbyła się ich pierwsza wystawa w paryskiej Galerie Zak. W roku następnym powrócili do kraju i przedstawili swe prace polskiej publiczności. Cybis był czołową postacią grupy K.P., głównym propagatorem i wyrazicielem jej ideologii artystycznej. Wypowiadał się wielokrotnie na łamach "Głosu Plastyków", będąc zresztą redaktorem tego pisma o wyraźnej "orientacji kolorystycznej". Kolor był formą i treścią jego malarstwa. Obrazy ilustrują konsekwentną drogę odbytą przez artystę w poszukiwaniu jak największej świetlistości barwy, wydobywanej z malarskiej materii, faktury farby. Uprawiał wszystkie typowe dla kierunku postimpresjonistycznych rodzaje, najpełniej chyba wypowiadając się w pejzażu. Prowadził Notatki malarskie zawierające zarówno wnikliwe uwagi poświęcone własnej twórczości, jak również wypowiedzi dotyczące szeroko pojętych spraw sztuki i kultury, których był aktywnym uczestnikiem i bystrym obserwatorem. Do niewątpliwych osiągnięć artysty należy także jego tłumaczenie na język polski dzieła E.Fromentina Mistrzowie dawni.