Warszawiak zarabiający na życie transportem piasku
(Warszawska ulica)

olej, płótno, 131 x 95 cm

ostatni właściciel: Edward Szeliga-Natanson, Warszawa

zaginiony 1939-1945