Chmielowski, Adam (Brat Albert)
ur. 1845 Igołomia, zm. 1916 Kraków

Ranny w powstaniu styczniowym, był inwalidą. Uczył się w 1865 w warszawskiej Klasie Rysunkowej, 1869-74 przebywał w Monachium, studiując w tamtejszej Akademii. W 1880 wstąpił do nowicjatu OO. Jezuitów w Starej Wsi. Prowadząc pracę misjonarską na Wołyniu, Podolu i Podlasiu, malował jednocześnie pejzaże i restaurował obrazy kościelne. W 1888 założył w Krakowie Zgromadzenie Albertynów. Przyjął imię Brata Alberta i poświęcił się niemal całkowicie pracy dla ubogich. Malował pejzaże, portrety, obrazy religijne, sceny z powstania styczniowego, kompozycje o zabarwieniu symbolicznym, a później nacechowane mistycyzmem.

Obrazy zaginione podczas II wojny światowej: